polski english
‹ powrót
‹ strona główna  ›  Aktualności  › 
ISO w w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej

ISO w w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001 w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej jest obowiązkowe.

Obowiązek wprowadzenia systemu zarządzania jakością wynika z zapisów art. 33c ust. 7 ww. ustawy Prawo atomowe (Dz. U. Nr 42 z 2007r., poz. 276).

 

Zakres dokumentacji systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce został opisany natomiast w § 9 ust. 1, a ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące systemu określa załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 194, poz. 1625).

System zarządzania jakością w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej jest zorientowany na wszystkie jednostki ochrony zdrowia. Obowiązkiem wdrożenia, utrzymania oraz ciągłego udoskonalania Systemu Zarządzania Jakością obciążony jest kierownik takiej placówki.

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001 w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej. Pomożemy Państwu opracować, wdrożyć i doskonalić System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001.

Więcej informacji: (+48 71) 71 51 795 lub biuro@qam-system.pl.

dodano : 15 Sty. 2013  |  wyświetleń : 3997