polski english
‹ powrót
‹ strona główna  ›  Aktualności  › 
Kolejne rewizje systemu ISO 9001 oraz ISO 14001

Kolejne rewizje systemu ISO 9001 oraz ISO 14001

Informujemy, iż po raz czwarty przeprowadzono nowelizację normy ISO 9001. Już we wrześniu 2015 r. planowane jest wydanie nowego standardu ISO 9001:2015. Oczekuje się rewolucyjnych zmian, zwłaszcza w zakresie przebudowy struktury normy.

Wprowadzone zmiany pociągną za sobą konieczność dostosowania pozostałych norm ISO, stąd też głównym założeniem prac Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej jest stworzenie wspólnej struktury ramowej (jednolita forma w zakresie tekstu, terminów i definicji) oraz zestawu wspólnych wymagań, co będzie miało na celu usprawnienie procesu wdrożenia i utrzymywania kilku systemów z rodziny ISO jednocześnie.

W związku z powyższym trwają już prace nad nowymi wydaniami norm ISO 14001:2015, która zastąpi ISO 14001:2004 oraz ISO 45001:2016, która zastąpi dotychczasową normę OHSAS 18001. Podjęte działania zmierzają ku ujednoliceniu wszystkich najpopularniejszych standardów z rodziny ISO do końca roku 2016.

Co ulegnie zmianie w ISO 9001?

  • Zwiększenie ilości rozdziałów oraz zmiana ich nazewnictwa. Wprowadzono dwa nowe rozdziały poświęcone ocenie efektów i doskonaleniu (tabela).
 

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

Rozdział 1:

Zakres Normy

Zakres Normy

Rozdział 2:

Powołania normatywne

Powołania normatywne

Rozdział 3:

Terminy i definicje

Terminy i definicje

Rozdział 4:

System zarządzania jakością

Kontekst organizacji

Rozdział 5:

Odpowiedzialność kierownictwa

Przywództwo

Rozdział 6:

Zarządzanie zasobami

Planowanie

Rozdział 7:

Realizacja wyrobu

Wsparcie

Rozdział 8:

Pomiary, analiza, doskonalenie

Działania operacyjne

Rozdział 9:

 

Ocena efektów

Rozdział 10:

 

Doskonalenie

   
  • Podkreślenie roli przywództwa Najwyższego Kierownictwa, które powinno polegać na wzięciu odpowiedzialności za skuteczność systemu.
  • Zastąpienie pojęcia dokument i zapis terminem „udokumentowana informacja”. Brak konieczności posiadania Księgi Jakości oraz udokumentowania procedur. Swoboda organizacji w decydowaniu, które udokumentowane informacje są dla niej odpowiednie i użyteczne.
  • Większy nacisk na podejście procesowe, celem umożliwienia bardziej spójnego  zarządzania procesami w organizacji.
  • Odejście od klasycznego podejścia działań prewencyjnych i korekcyjnych na rzecz modelu zarządzania ryzykiem.
  • Zwiększenie nacisku na zrozumienie organizacji i jej kontekstu.
  • Zwiększenie uwagi na procesy, produkty i usługi realizowane na zewnątrz organizacji na warunkach outsourcingu.

Co ulegnie zmianie w ISO 14001:2015?

Najistotniejsze zmiany polegają na zwiększonym nacisku na zarządzanie ryzykiem oraz na zmiany w kierunku poprawy oddziaływania na środowisko, a nie na sam system.

Co po nowelizacji?

Wszystkie organizacje posiadające certyfikat ISO 9001:2008 będą objęte okresem przejściowym, podczas którego będą miały czas na przeniesienie certyfikacji ze standardu ISO 9001:2008 do wydania ISO 9001:2015. Okres ten trwać będzie trzy lata oddnia publikacji nowej wersji normy.

W sprawach dotyczących nowelizacji normy ISO 9001 oraz normy 14001  zapraszamy do kontaktu: (+48 71) 71 51 795 lub biuro@qam-system.pl.

dodano : 19 Wrz. 2015  |  wyświetleń : 3427