polski english

Etapy wdrożenia systemu zarządzania ISO

Etapy wdrożenia

Podstawowe etapy wdrożenia systemu zarządzania ISO:


1. Audyt zerowy – badanie stanu wyjściowego (audyt zerowy za zero złotych).
2. Opracowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia systemu zarządzania.
3. Zatwierdzenie harmonogramu wdrożenia przez Klienta.
4. Realizacja etapów wdrożenia zgodnie z harmonogramem.
5. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla Klienta w ramach wdrożenia systemu zarządzania.
6. Zaplanowanie i przeprowadzenie audytów wewnętrznych u Klienta.
7. Zaplanowanie i wdrożenie działań poaudytowych.
8. Przeprowadzenie przeglądu zarządzania.
9. Wspieranie Klienta w audycie certyfikującym.
10. Pomoc przy wdrożeniu działań poaudytowych.